Становлення кафедри як базового структурного підрозділу Миколаївського політехнічного інституту розпочалося з моменту заснування закладу шляхом об’єднання  філософських, українознавчих дисциплін,  іноземних мов та екології.  Деякий час  кафедра  входила до складу кафедри «Соціальна робота», що була створена за ініціативи першого завідувача кафедри Кравченко Людмили Вікторівни. На даний час обов’язки завідувача кафедри виконує Молчанова Оксана Олександрівна, яка очолює деканат економічного факультету. Сьогодні кафедра соціально-гуманітарних наук виконує важливі функції в процесі підготовки фахівців усіх спеціальностей закладу. Роботу кафедри забезпечують 11 науково-педагогічних працівників.
    У політехнічному навчальному закладі кафедра соціально-гуманітарних наук посідає особливе місце, виконуючи важливі функції у процесі підготовки фахівців усіх спеціальностей інституту, оскільки має формувати в студентів загальнолюдські цінності, давати можливість оволодівати мовами, минулим та сучасним своєї Вітчизни, розбиратися у соціальних, культурних та політичних процесах своєї країни.
    Колектив кафедри  веде значну навчально-методичну, наукову та виховну роботу зі студентами.  Основними напрямками роботи кафедри є:
    забезпечення викладання суспільних дисциплін, які мають велике світоглядне значення, сприяють формуванню і розвитку теоретичного мислення студентів;
    виховання та формування  у студентів наукового світогляду та високих моральних якостей – патріотизму, справедливості і відповідальності.
    Викладачі кафедри  забезпечують викладання  гуманітарних та суспільних дисциплін, які охоплюють увесь спектр сучасних соціально-гуманітарних наук, на економічному і технічному  факультетах інституту та на факультеті заочної форми навчання, а саме:
        •    Українська мова, література, українська мова (за професійним спрямуванням);
        •    Світова література, культурологія;
        •    Історія України, всесвітня історія, правознавство, людина і світ;
        •    Іноземні мови (німецька, англійська);
        •    Філософія, релігієзнавство;
        •    Соціологія, політологія;
        •    Екологія, психологія;
        •    Захист Вітчизни, цивільна оборона.
    Викладання здійснюється на основі підготовлених робочих програм, в яких зазначені вимоги щодо організації самостійної роботи студентів, форм контролю навчальних занять з урахуванням вимог Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України. Викладацький склад кафедри наполегливо  працює над впровадженням нових підходів до викладання навчальних дисциплін, підвищенням рівня змісту дисциплін, закріплених за кафедрою, впливаючи на процес формування світогляду студентів, набуття вмінь вирішувати соціальні завдання у своїй майбутній професійній діяльності.

kafs3

На фото: Управлінські кадри з викладання соціально-гуманітарних наук: Рева І.С. - секретар,  Молчанова О.О. - завідувач кафедри, Шепель Г.М. - заступник декана

kafs

На фото: Викладацький склад з дисциплін соціального напряму

kafs2

На фото: Викладацький склад з дисциплін історії і філології