ktecnolКафедра «Комп`ютерна техніка та програмування» заснована у 1999 р. Її організатором та першим керівником став спеціаліст своєї справи, досвідчений науково-педагогічний працівник к. т. н. Г. О. Голубенко. До її складу увійшли науково-педагогічні працівники: В. О. Зівенко, Н. І. Таргунакова, О. Г. Плоткіна, П. В. Лук’яненко, Н. Ю. Грешнов, І. Ф. Сомрякова, Є. А. Павлін, Д. Ю. Шарейко, В. А. Мельник, Ю. О. Вижол, які вже мали значний досвід роботи в начальних закладах міста Миколаєва. ktecnol1

В подальшому на кафедру «Комп`ютерна техніка та програмування» прийшли молоді фахівці, випускники Українського державного морського технічного університету імені адмірала С. Й. Макарова К. Є. Власьєв, Ю. О. Черткова, М. О. Білоніжко, які привнесли сучасні знання та погляди на науково-педагогічну роботу кафедри. Є вже й науково-педагогічні працівники – випускники кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» – Ю. М. Кафтан, С. Г. Слатвінський, О. С. Чернявський. 

ktecnol5Підготовка фахівців з комп’ютерної інженерії у Вищому навальному закладі «Міжнародний технологічний університет «Миколаївська політехніка» розпочалась за ktec8спеціальністю «Комп’ютерні системи та мережі», що було викликано різким підвищенням потреб в фахівцях з інформаційних та телекомунікаційних технологій. Цей факт визначається наявністю у Миколаївському регіоні великої кількості фірм, державних і приватних підприємств та установ, які займаються використанням, супроводженням або розробкою комп'ютерних систем та мереж. Кожного року заявки підприємств різної форми власності значно перевищують кількість випускників з цієї спеціальності. Кафедра «Комп`ютерна техніка та програмування» забезпечує підготовку бакалаврів зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія», а також спеціалістів з комп’ютерних систем та мереж.

ktecnol6В освітньому процесі велика увага приділяється вивченню та проектуванню: апаратної частини комп'ютерних систем і мереж; ktecnol.3jpgпрограмного забезпечення, як системного, так і прикладного.

Активну участь здобувачі вищої освіти беруть у міжвузівських заходах. Так, на конференції з комп’ютерних технологій, яка проходила у місті Києві, студент Андрій Капінус за розробку кращої ігрової програми зайняв призове місце і був нагороджений Почесною грамотою.

Кожен рік на кафедрі «Комп`ютерна техніка та програмування» спільно з науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти Миколаївського політехнічного коледжу проходять змагання з «Брейн-рингу». Команда з представників кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» завжди відрізняється своєю ерудицією і займає почесні місця.

ktecnol7Починаючи з моменту створення кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування», науково-педагогічні працівники беруть активну участь в щорічній Міжвузівській науково-практичній конференції «Науковий потенціал вищої школи». Наукові доповіді Георгія Олександровича Голубенко, Сергія Геннадійовича Слатвінського, Катерини Теодозіївни Кузьми та інших завжди викликають зацікавленість у науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

На посаді завідуючого кафедрою «Комп`ютерна техніка та програмування» працює доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Сергійович Крутиков. Його заступником виступає викладач кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» Сергій Геннадійович Слатвінський. Обидва значну увагу приділяють подальшому розвитку навчально-методичного та наукового забезпечення спеціальностей. Роботу кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» забезпечують наступні науково-педагогічні працівники Університету: доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Сергійович Крутиков; кандидат технічних наук, доцент Георгій Олександрович Голубенко; кандидат технічних наук, доцент Сергій Георгійович Поклонов; кандидат технічних наук, доцент Катерина Теодозіївна Кузьма; творчі викладачі Сергій Геннадійович Слатвінський і Юрій Михайлович Кафтан.

Проектна група спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія:

1. Завідуючий кафедрою «Комп`ютерна техніка та програмування», доктор фізико-математичних наук, професор Віктор Сергійович Крутиков – керівник проектної групи спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія;

2. Декан технічного факультету, кандидат технічних наук Георгій Олександрович Голубенко – член проектної групи спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія;

3. Доцент кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування», кандидат технічних наук Сергій Георгійович Поклонов – член проектної групи спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія.

       Група забезпечення спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» постійно підвищують кваліфікацію та свій науково-технічний рівень у відділах комп’ютерних технологій підприємств та організацій міста. Науково-педагогічні працівники Юрій Михайлович Кафтан, Катерина Теодозіївна ktecnol8Кузьма пройшли процес навчання в аспірантурі. Кафедра «Комп`ютерна техніка та програмування» має постійні творчі зв’язки з провідними закладами вищої освіти та підприємствами України такими, як Донецький національні університет, Дніпропетровський національні університет, Запорізький національні університет, Одеський національні університет, Одеська національна морська академія, Міжнародний гуманітарний університет та інші. 

Дослідницькі здобутки науково-педагогічних працівників кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» друкуються в багатьох наукових виданнях, збірниках наукових праць, таких як: «Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій»; «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» та інших.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Комп`ютерна техніка та програмування» Георгій Олександрович Голубенко та Сергій Геннадійович Слатвінський за значні досягнення в науковій сфері та у зв’язку з ювілейним заснуванням Національної академії наук України були нагороджені Почесними грамотами Миколаївської обласної державної адміністрації та Миколаївського обласного управління освіти і науки.