alt

Газета призначена для висвітлення навчальної, наукової, культурної, спортивної та суспільної діяльності студентів і викладачів Миколаївської політехніки.

«Миколаївська ПОЛІТЕХНІКА» була заснована 13 березня 2005 року (Реєстраційне свідоцтво МК 456, видане Управлінням у справах преси та інформації Миколаївської облдержадміністрації). Засновник друкованого видання – ВНЗ «Миколаївський політехнічний інститут».

Це багатотиражне видання (тираж – 3 тис. примірників) розповсюджується безкоштовно серед студентів і працівників Миколаївської політехніки, потенційних абітурієнтів міста та області, а також серед підприємств-засновників навчально-науково-виробничого комплексу.

Газета є одним із засобів узагальнення і пропаганди новітніх технологій, кращих форм і методів підготовки висококваліфікованих фахівців, вона займає чільне місце в діяльності адміністрації, професорсько-викладацького колективу та Студентських рад з удосконалення навчально-методичної, наукової та організаційно-виховної роботи.

«Миколаївська ПОЛІТЕХНІКА» активно реагує на важливі події в діяльності колективу навчально-науково-виробничого комплексу, своєчасно інформує про них громадськість, сприяє обміну досвідом, поширенню передових методів роботи, розповідає про заходи, які проводяться з культурно-масової роботи, організації побуту, відпочинку і дозвілля студентів, спортивні події. Значне місце на шпальтах газети відводиться висвітленню роботи студентського самоврядування, клубів за інтересами тощо.


alt

Дописувачами та авторами газетних статей найчастіше є студенти та викладачі Миколаївського політехнічного інституту та коледжу. Ряд матеріалів належить редакторському колективу газети.

Періодичність виходу газети – один раз на два місяці. Така частотність дає змогу охопити найбільш вагомі події з життя студентсько-викладацького колективу комплексу «Миколаївської політехніки» та вчасно проінформувати широку читацьку аудиторію.

Особливістю газети «Миколаївська ПОЛІТЕХНІКА», яка вирізняє її з-поміж інших студентських газет є, по-перше, формат видання (два друковані газетні аркуші, але сама газета має вигляд журналу), по-друге, додаток (до кожного номера газети додаються так звані постери – кольорові листи-вкладиші формату А3 із календарем на поточний рік та великою кількістю фотографій, які висвітлюють важливу подію життя «Миколаївської політехніки» з одного боку, та рекламною інформацією про Миколаївський політехнічний інститут та Миколаївський політехнічний коледж, з іншого).

«Миколаївська ПОЛІТЕХНІКА» - це газета, яка розповідає про здобутки колективів підприємств, які разом об’єдналися для створення навчально-науково-виробничого комплексу «Миколаївська політехніка».

Це газета про тих, хто творить історію сучасної економіки, науки, техніки та культури. «Миколаївська політехніка» - газета для людей і про людей!

Переглянути випуск газети №23

Переглянути випуск газети №24

Переглянути випуск газети №25

Переглянути випуск газети №26


Газета «Миколаївська ПОЛІТЕХНІКА» готується редакційною групою і направляється до друку в Київ, видавництво ТОВ «ТІМ СЕРВІС»

Головний редактор газети – Дар'я Алпатова.
Адреса редакції: 54030, м. Миколаїв, вул. Нікольська, 11а
Тел: (0512) 37-97-93