1. Статут ЗВО (установчі документи)

2. Склад керівних органів

3. Структура ЗВО

4. Ліцензія

5. Ліцензійниц обсяг та фактична кількість ЗО в ЗВО

6. Перелік ОП які реалізуються в ЗВО за розподілом ЛО

7. Сертифікати про акредитацію

8. Кошторис доходів та витрат

9. Розрахунок вартості навчання

10. Штатний розпис

11. Перелік додаткових освітніх послуг

12. Відомості про гуртожиток

13. Умови доступності ЗВО для осіб з особливими потребами

14. Річний звіт про діяльність ЗВО

15. Звіт про використання та надходження коштів

16. Інформація про проведення тендерних процедур